سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۲۲:۷ قبل از ظهر

اخبار سید شمس الدین حسینی

فیلم/ نماینده مجلس و وزیر اسبق اقتصاد:
چرا مجلس اجازه نمی‌دهد بانک‌ها اموال دولت را به‌جای بدهی خودشان تهاتر کنند؟

شمس‌الدین حسینی گفت: دولت با عدم پرداخت بدهی خودش به بانک‌ها ترازنامه بانک‌ها را به‌هم ریخته و این شرایط انقباضی کنونی را ایجاد کرده است. چطور اگر مردم وام خودشان را پس ندهند خانه‌شان مصادره می‌شود ولی دولت بدهی خودش را به بانک‌‌ها نمی‌دهد و حتی اجازه نمی‌دهیم با اموال دولت تهاتر کند.

فیلم/ رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس:
هر دولت شش ماه تا دو سال بیشتر نتوانسته جلوی رشد نقدینگی را بگیرد

حسینی گفت: هر دولتی آمده فکر کرده دولت قبلی رابطه نقدینگی و تورم را بلد نیست ولی در نهایت با سر پایین قوه مجریه را تحویل داده است

فیلم/وزیر اسبق اقتصاد در گفت‌وگو با «نود اقتصادی»:
 اغتشاشات از منظر اقتصادی دامن همه را خواهد گرفت؛ تخریب اموال عمومی و نااطمینانی اقتصادی به زودی باعث کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها خواهد شد

دکتر سید شمس‌الدین حسینی با بیان اینکه وقتی اعتراضات را به اغتشاش،‌ آشوب و ترور تبدیل کردند اقتصاد کشور بطور کامل مختل می‌شود، گفت: وقتی مردم نسبت به شرایط خیابان‌ها نگران شوند نه به رستوران‌ها می‌روند و نه خرید می‌کنند، این باعث رکود در اقتصاد کشور می‌شود.

فیلم/وزیر اسبق اقتصاد در گفتکو با «نود اقتصادی»:
 اقتصاددانان سوسیالیست، فاسدان و رانتخواران و اقتصاددانان ناآگاه، از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ناراحتند!

دکتر سید شمس‌الدین حسینی بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط پارسال ۷۲۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد کشور اضافه کرد، یعنی ۵۰ درصد از رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بخاطر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

فیلم/ وزیر اسبق اقتصاد در گفتگو با «نود اقتصادی»:
 افزایش تورم در سه ماه اخیر فقط به خاطر حذف ارز ۴۲۰۰ تومان نبود، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد موثرتر بود

سید شمس الدین حسینی بیان کرد: امکان ندارد در جامعه ۵۷ درصد حقوق و دستمزد را افزایش دهیم و بعد توقع داشته باشیم تورم افزایشی نباشد. اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تورم از اثر افزایش دستمزد تفکیک داده شود.

پربیننده