شنبه بیست و سوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۵:۱۶:۵۷ بعد از ظهر

اخبار درآمدهای گمرکی

افزایش درآمدهای گمرکی در دو ماهه اول سال ۱۴۰۳ / درآمد وصولی گمرک و واریزی به خزانه به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید

درآمد های وصولی گمرک و واریزی به خزانه در دو ماهه اول سال جاری به ۳۱ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان رسید.