شنبه هجدهم آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۶:۲۴ قبل از ظهر

اخبار ابوالقاسم حسن پور

فیلم/ عضو کارگروه بهره‌وری آب نظام مهندسی کشاورزی:
بین قیمت گذاری محصولات کشاورزی و صنعتی تبعیض وجود دارد

حسن پور گفت:قیمت محصولات کشاورزی در جلسات تعیین می‌شود ولی قیمت محصولات صنعتی براساس فوب محاسبه می‌شود.

25 هزار هکتار ازباغ های انارنابارور است/نرخ بیش از70 هزار ریال برای انار اجحاف است

'ابوالقاسم حسن پور ادامه داد: به نظر می رسد 200 هزارتن از انار تولیدی کشور، به مصرف صنایع فرآوری می رسد و کمتر از 300 هزارتن وارد بازار شده است. همچنین بیش از 300 هزارتن دیگر نیز برای مصرف شب یلدا و تا پایان زمستان عرضه می شود.

«نود اقتصادی» گزارش می‌دهد؛ + نمودار
از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۲۰ میلیون گردشگر ایرانی به ترکیه رفته‌اند


فیلم/ استاد دانشگاه تهران:
مقاومت‌ها در برابر مسکن ۲۵ متری علمی نیست و براساس منافع است
فیلم/ معاون وزیر کشور:
دولت‌های گذشته تصمیم منطقی برای افزایش قیمت انرژی نگرفتند

پربیننده