به گزارش «نود اقتصادی» ابوالقاسم حسن‌پور، عضو کارگروه بهره‌وری آب نظام مهندسی کشاورزی اظهار کرد: یارانه بخش کشاورزی بسیار کمتر از صنعت است. در صنعت برای کالایی که هنوز تولید نشده پول می‌گیرند و دو سال بعد با هر قیمتی که می‌خواهند می‌فروشند، ولی گندم تولید می‌شود، فروخته می‌شود ولی زمان تحویل پول و مبلغ آن مشخص نیست.