به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های رسمی، مصرف برق کشور از ۱۵۳ هزار گیگاوات در سال ۱۳۸۶ با رشد ۲/۱ برابری به ۳۱۷ هزار گیگاوات ساعت در سال ۱۴۰۱ رسیده و در همین مدت مصرف گاز کشور نیز از ۱۰۳ میلیارد مترمکعب با رشد ۲/۳ برابری به ۲۴۲ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

 

خبرنگار: علی مرزبان