به گزارش «نود اقتصادی» براساس آخرین آمارهای رسمی، تعداد تراکتورهای بخش کشاورزی ایران تا انتهای سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۲۰ هزار دستگاه رسیده است.

این تعداد درحالی است که داده‌های مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد در این کشور ۸۴ میلیونی، حدود ۲ میلیون و ۱۸۶ هزار دستگاه تراکتور وجود دارد. به عبارتی، ترکیه با جمعیتی مشابه به ایران، ۳/۵ تا ۴ برابر کشورمان تراکتور دارد.

قابل ذکر است اخیرا کریم ذوالفقاری رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی در گفتگو با «نود اقتصادی»  گفته بود ۷۰ هزار نفر از کشاورزان ایرانی در صف دریافت تراکتور بوده و صف انباشت تقاضای تراکتور در کشورمان به ۴ یا ۵ سال رسیده که این موضوع علاوه‌بر ایجاد نارضایتی، موجب شده ۵۵ درصد از تراکتورهای کشور فرسوده، امکان نوسازی برایشان فراهم نباشد.