به گزارش «نود اقتصادی» علیرغم طی نشدن روال قانونی و عدم اخذ مجوز از سوی کنسرسیوم ریلی افغانستان، با توجه به رویکرد توسعه‌ای راه‌آهن ج.ا.ا. در حوزه کریدورهای بین‌المللی ریلی، راه‌آهن ج.ا.ا از روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه آمادگی خود جهت اعزام ۱۰ واگن موجود در مرز شمتیغ به ترکیه را اعلام نموده است.
متاسفانه پس از گذشت هفت روز کنسرسیوم مذکور هنوز مجوز  گمرک را برای ترانزیت واگنهای مذکور اخذ نکرده است.
راه آهن جمهوری اسلامی ایران بار دیگر آمادگی خود را جهت حمل این واگنها پس از وصول تاییدیه گمرک اعلام می‌کند.