به گزارش «نود اقتصادی» معاون بهره برداری و بازرگانی در واکنش به فضاسازی رسانه ای کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان گفت: از سال گذشته و پس از بازدید معاون فنی راه آهن از خط ریلی افغانستان، به ذکر مستندات ایرادات گسترده خط جهت بهره‌برداری تجاری به طرف مقابل اعلام شد و مقرر گردید پس از رفع این ایرادات فنی و مهم در حوزه ایمنی قطار تجاری بهره برداری گردد. که تا کنون برطرف شدن این ایرادات به راه آهن اعلام نشده و از سوی دیگر مشخص بود که اساسا رفع این ایرادات مهم از سوی کنسرسیوم قابل اجرا نیست چرا که نیاز به ماشین آلات تخصصی خط دارد که در اختیار هیچکدام از این شرکت ها نیست و راه آهن بارها به طرف افغانستانی اعلام کرده آمادگی این را دارد که با ارسال ماشین آلات تخصصی به خاک افغانستان این ایرادات را بر طرف نماید.
مرتضی جعفری تاکید کرد:  با این وجود راه آهن موافقت کرد برای توسعه خط ریلی از روزنک به هرات، صرفا قطار عملیاتی برای انتقال تراورس و بالاست به روزنک وارد افغانستان شود که به نظر می رسد کنسرسیوم از حسن نیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران سو استفاده کرده و آخرین قطار عملیاتی که فرستاده شده را بدون هماهنگی و اطلاع راه آهن پس از تخلیه، به تعداد ده واگن بارگیری کرده و پس از کار رسانه ای از روزنک راهی شمتیغ کردند.
معاون بهره برداری راه آهن افزود: پس از انتشار خبر حرکت قطار ترانزیتی از افغانستان و با توجه به اینکه ما در مرز شمتیغ اساسا هیچگونه ارتباط تلفنی و بیسیم و تلفن همراه نداریم، با آقای رضایی مدیرعامل کنسرسیوم و لکوموتیوران قطار تماس گرفتم که آن ها به دروغ اعلام کردند لکوموتیو به صورت منفصل به سمت ایران آمده و هیچ واگن بارداری لکوموتیو را همراهی نکرده است و با استناد به همین مورد اعلام شد که قطاری وارد کشور نشده است.
مرتضی جعفری گفت: فردای همان روز برای اطمینان بیشتر یکی از ماموران راه آهن را به مرز شمتیغ فرستادیم که در بازدید میدانی مشخص شد که ده واگن بارگیری شده به همراه لکوموتیو وارد شمتیغ شده اند و از آنجا که هیچ هماهنگی حتی با گمرک هم صورت نگرفته بود، و هیچ نهاد مرتبطی در حوزه ترانزیت از ارسال این بار خبر نداشت، این بار در مرز متوقف شده بود که با موافقت و دستور مدیرعامل راه آهن تصمیم بر ارسال واگن ها اتخاذ شد که متاسفانه از همان روز تا الان کنسرسیوم هیچ اقدامی برای طی تشریفات گمرکی و ارسال این ده واگن صورت نداده است.

مرتضی جعفری با اشاره به دو مرز ترانزیتی با افغانستان و مرزهای ریلی با ترکیه و پاکستان گفت: فعالان بخش خصوصی امروز ترانزیتی خود را به صورت روزانه در این مرزها انجام می دهند و هیچ مشکلی از طرف ما وجود ندارد اما گویا کنسرسیوم افغانستانی قصد انجام مقررات مرسوم در حوزه ترانزیت را ندارد و به همین جهت تلاش می کند با دروغ پردازی های رسانه ای جو را تخریب و خارج از مقررات فعالیت نماید که توصیه ما به طرف افغانستانی این است که کارشان را از طریق قانونی و بر اساس مقررات پیگیری نمایند.