به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مهندس مرتضی جعفری، معاون بهره‌برداری و بازرگانی راه‌آهن در خصوص اخبار منتشر شده پیرامون اعزام قطار ترانزیتی از مبدأ افغانستان به ترکیه گفت: پیرو بازدید انجام شده سال گذشته توسط تیم عالی فنی راه آهن ج.ا.ا شامل معاون محترم فنی و زیربنایی و مدیران کل حوزه‌های مختلف سیر و حرکت، ایمنی و فنی و زیربنایی، از محور ریلی افغانستان حد فاصل شمتیغ تا روزنک و مذاکرات به عمل آمده در جلسه برگزار شده در وزارت راه و شهرسازی با حضور جناب آقای کاظمی قمی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، بر لزوم رفع نواقص و مشکلات ایجاد شده برای خط جهت حمل محمولات تجاری تأکید و مقرر شد انجام اصلاحات فنی و رفع نواقص و کاستی‌های موجود حدفاصل مرز شمتیغ تا ایستگاه روزنک، با هدف ارتقای سطح ایمنی مورد نیاز از وضعیت عملیاتی به شرایط استاندارد فنی، به منظور امکان سیر قطارهای تجاری صورت پذیرد.
جعفری در خصوص جزئیات مذاکرات انجام شده ادامه داد: در این راستا مقرر شد کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان که از سوی سفیر محترم معرفی شده است نسبت به انجام اصلاحات مورد نیاز و بهره‌برداری محور مذکور با نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) مبادرت ورزد که در این راستا طی یک سال گذشته با مساعدت راه آهن ج.ا.ا.، ۱۶ قطار عملیات جهت تسهیل انتقال ادوات ریلی به منظور تسریع عملیات اجرایی احداث قطعه چهارم محور ریلی خواف-هرات صورت پذیرفته است.
جعفری افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته با حضور سفیر محترم، کنسرسیوم فوق‌الذکر متعهد گردیدند که به سرعت نواقص را رفع نموده و پس از ارتقای خط مبتنی بر استانداردهای ریلی، به راه‌آهن ج.ا.ا. منعکس گردد تا پس از بازدید از اقدامات انجام شده، امکان سیر ایمن قطار به تایید کارشناسان فنی برسد.
معاون بازرگانی و بهره برداری راه‌آهن بیان کرد: علیرغم دستور مساعدت حداکثری از سوی مدیر عامل محترم و پشتیبانی راه آهن ج.ا.ا جهت ارسال ادوات ریلی و پیگیری‌های مکرر از سوی راه‌آهن با عبور هر قطار عملیات، کنسرسیوم مذکور در روزهای اخیر از حسن نیت راه آهن ج.ا.ا سوء استفاده نموده و بدون هیچگونه هماهنگی و اخذ تأییدیه از راه آهن ج.ا.ا، نسبت به بارگیری واگنها و اعلام آن در رسانه‌ها جهت حمل محمولات تجاری ترانزیتی اقدام نموده که مورد پذیرش نبوده و به‌منزله نقض مقررات ریلی بین المللی و توافقات قبلی می‌باشد.
جعفری در پایان با اشاره به لزوم حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین‌المللی گفت: علی ای حال علیرغم عدم هماهنگی صورت‌گرفته، با توجه به رویکرد توسعه‌ای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در حوزه کریدورهای بین‌المللی ریلی، اقدامات لازم جهت اعزام آزمایشی قطار مذکور انجام گرفته و راه اندازی رسمی مسیر تجاری مذکور پس از رفع نواقص و تأیید متخصصین فنی ریلی با هماهنگی راه آهن‌های دو کشور انجام خواهد شد.