به گزارش «نود اقتصادی» داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد درحالی صادرات ایران به بیش از ۴۰ کشور آفریقایی در دو سال اخیر با رشد قابل‌توجهی روبرو شده و به حدود ۱/۲ میلیارد دلار رسیده بود، اما در ۱۰ ماهه امسال این مقدار به ۶۰۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به ۱۰ماهه سال گذشته به لحاظ وزنی کاهش ۲۵ درصدی و به لحاظ ارزش نیز کاهش ۴۶ درصدی داشته است.

قابل ذکر است بخشی از دلیل کاهش رقم صادرات ایران به قاره آفریقا در سال جاری به‌دلیل کاهش قیمت‌های جهانی فلزات و اقلام پتروشیمی و نفتی بوده اما دلیل دوم این اتفاق نیز با کاهش وزنی ۲۵ درصدی صادرات کشورمان به این قاره قابل توضیح است.