به گزارش روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر؛ با چشم بر هم زدنی به فصل آخر سالی رسیدیم که مسما به افزایش تولید و مهار تورم بود.

در این میان بنگاه هایی با سیاست ها و برنامه اجرایی مدون و سنجیده شده به مصاف کارزار اقدام رفتند امروز با دست پر در محضر مردم سرافرازند. سازمان اقتصادی کوثر از همان ابتدا برای این پیمایش با ابلاغ سیاست های ده گانه اجرایی سال ۱۴۰۲ مسیر یک ساله را تا وصول به اهداف نشانه گذاری کرد. یکی از سیاست های اجرایی سازمان واردات بی واسطه نهاده بود که به منظور کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید وضع شده بود.

بر اساس این گزارش تنها در یکی از فازهای عملیاتی سه هزار تن ذرت به عنوان جیره غذایی طیوری پس از سفارش معاونت بازرگانی سازمان و مدیران شرکت اجداد زربال در بندر کاسپین پهلو گرفت و پس از طی روال تخلیه بار در مزارع پرورش مرغ انبار شد.

آنچه در نهایت قابل اشاره است روی دیگر این سکه است که توسعه بازارهای صادراتی است که همانگونه که جسته و گریخته در خبرها آمده و می آید با برنامه ریزی صورت گرفته تقاضای خارجی برای کالاهای پرکیفیت تولید شرکت های کوثر روز به روز افزایش می یابد و ان شا الله کوثر در حد و اندازه خودش در بهبود وضع اقتصادی گام های اثرگذاری برداشته است.