به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات درج‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، دولت رقم ۲ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تعیین کرده است.

از این رقم حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان به وزارت کشور اختصاص خواهد یافت و ۳۴۷ میلیارد تومان آن نیز در اختیار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.