به گزارش «نود اقتصادی» فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری آب ایران با تشریح وضعیت مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ آبان ماه اظهار داشت: ورودی‌ سدهای کشور از ۱.۷۵ میلیارد متر مکعب در سال گذشته به ۲.۱۲ میلیارد متر مکعب افزایش یافته است که نشان از رشد ۲۱ درصدی ورودی سدهای کشور دارد.

سخنگوی صنعت آب ایران در خصوص خروجی سدهای کشور نیز گفت: خروجی سدهای کشور از ۳.۰۸ میلیارد مترمکعب در سال آبی گذشته به حجم ۴.۰۳ میلیارد مترمکعب رسیده است که نشانگر رشد ۳۱ درصدی میزان تأمین مصارف از محل سدها نسبت به سال گذشته است.

قاسم‌زاده با اشاره وضعیت سدهای برخی حوضه‌های آبریز بیان داشت: ۱۳ سد مهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه حدود ۲۴ درصد پرشدگی دارد که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه حوضه آبریز زاینده‌رود وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته دارد، گفت: مجموع ۵ سد تآمین کننده آب شرب تهران نیز در کل ۱۷ درصد پرشدگی دارند که نشانگر ۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته است.