به گزارش «نود اقتصادی»، به روز رسانی اطلاعات نفتی ایران تا ۱۰ مهر ماه سال جاری حکایت از این موضوع دارد که تولید و صادرات نفت ایران همچنان در وضعیت مناسبی قرار دارد که این وضعیت  عامل اصلی ثبات دلار در ۶ ماهه اخیر بوده است. 

موسسه نفتی تانکر ترکز (tankertrackers) که حرکت کشتی‌ها را رصد میکند در آخرین اطلاعات خود عنوان کرده است که میران تولید نفت خام ایران در شهریور سال جاری با اندکی افزایش نسبت به مرداد ماه به حدود ۳ میلیون و ۲۵ هزار بشکه در روز رسیده است.

 این رقم ابتدای سال تقریبا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بوده که در شهریور بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

صادرات نفت خام نیز با پیروی از روند افزایش تولید آن در سال جاری از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ابتدای سال با ۵۰ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که رقم قابل توجهی است.

بر همین اساس صادرات نفت در شهریور در مقایسه با مرداد سال جاری نیز بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. 

وضعیت مطلوب تولید و صادرات نفت و روند صعودی آن نشان میدهد که جایگاه نفت ایران در بازار جهانی تثبیت شده و این تثبیت احتمالا به کاهش نفت اوپک از سوی عربستان و روسیه برمیگردد.

به نظر میرسد قیمت دلار نیز به تبعیت از وضعیت مطلوب نفتی، ثبات خود را ادامه دهد. کما اینکه در هفته گذشته در بازار غیر رسمی با توجه به افزایش تنش‌ها در منطقه به رقم ۵۳ هزار تومان نیز رسیده بود، اما هم اکنون به کانال ۵۰ هزار تومان بازگشته است. 

عدم ماندگاری دلار در بالای کانال ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان نشان می‌دهد بازار دلیل کافی برای افزایش دلار پیدا نکرده و هر صعودی را موقت و مقطعی قلمداد می‌کند.