به گزارش «نود اقتصادی» بررسی وضعیت واردات مونتاژکاران (شامل خودروسازان مونتاژی، موتورسازان و سایر وسایل نقلیه) نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۲ میزان واردات این گروه با کد تعرفه ۹۸ حدود ۱۳۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار بوده که بلحاظ وزنی ۱۱۹ درصد و بلحاظ ارزش ۱۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه بهار ۱۴۰۱ رشد داشته است.

قابل ذکر است مجموع واردات کد تعرفه ۹۸ که به واردات مونتاژی معروف است در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد دلار بوده که برخی برآوردها نشان می‌دهد اگر وضعیت واردات این گروه در ماه‌های آینده نیز به این صورت ادامه داشته باشد، ممکن است در انتهای سال جاری واردات مونتاژی‌ها حتی به ۶/۵ میلیارد دلار نیز برسد.