به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از  روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با ارسال نامه ای خطاب به 28 مدیر عامل بانک و موسسه اعتباری ، خواستار رفع مسدودی  حساب وکالتی متقاضیان خرید خودروهای تولید داخل به مبلغ یکصد میلیون تومان به نام این سازمان شد.
در نامه حسین فرهید زاده آمده است : با عنایت به انجام دومین مرحله فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه و اتمام اولویت بندی متقاضیان خرید خودروهای تولید داخل، حسب تصمیمات متخذه مقرر گردید کلیه بانک های عامل نسبت به رفع مسدودی حساب وکالتی به مبلغ یکصد میلیون تومان به نام این سازمان، اقدام لازم معمول نمایند.
در ادامه این نامه می افزاید :  لذا مستدعی است ضمن تسریع در رفع مسدودی حساب متقاضیان مذکور از تاریخ 24/3/1402، دستور فرمایید نسبت به ابلاغ و اطلاع رسانی موضوع به کلیه شعب مرتبط اقدام و نتایج به این سازمان منعکس گردد. بدیهی است برداشت مبالغ مذکور به منزله انصراف و حذف اولویت نبوده و چنانچه متقاضیان در سایر طرح های فروش خودرو شرکت ننمایند، در مهلت مقرر و براساس اولویت بندی اعلامی و فرآیندهای مربوطه، می توانند نسبت به خرید خودرو اقدام نمایند