به گزارش «نود اقتصادی» جواد اوجی، وزیر نفت اظهار کرد: وزارت نفت آمادگی کامل دارد تا پیش از فصل سرد ۱۴۰۲ به تمام صنایعی که مخازن ذخیره سازی گاز احداث میکنند کمک کند و گاز لازم را اختصاص دهد تا در شرایط پیک مصرف گاز کشور تولید متوقف نشود. با این همکاری دوجانبه، مشکل قطعی  گاز صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان در فصول سرد ظرف ۲ تا ۳ سال آینده کاملا حل خواهد شد.