به گزارش «نود اقتصادی» شاخص بهای تولیدکننده که به عنوان نماگر پیش‌نگر (Leading Indicator) برای بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نظر گرفته می‌شود، بین اهالی اقتصاد به عنوان معیار هزینه‌های تولید شناخته شده و بر همین اساس سیگنال تورم مصرف‌کننده از آن دریافت می‌شود. به عبارت دیگر تورم تولید (PPI) بعد از مدتی در قالب تورم مصرف‌کننده (CPI) خود را نشان می‌دهد.

حال اگر تورم تولید نزولی باشد، پیام کاهش سطح عمومی قیمت‌ها را به جامعه مخابره می‌کند. بر همین اساس به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو باید منتظر فروکش کردن تب و تاب تورم در ماه‌های اخیر باشیم.

الگوی فصلی تورم‌های ماهانه در دو ماه ابتدایی هر سال به این صورت بوده که تورم ماهانه اردیبهشت معمولاً از تورم ماهانه فروردین به مراتب ارقام بالاتری داشته است و این رفتار تورمی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز کاملاً مشهود است.

نکته مهم در این خصوص کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت ماه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ است، به طوری‌که تورم ماهانه در اردیبهشت ماه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ارقام ۵.۸ و ۹.۷ درصد بوده است که با کاهش قابل توجه به ۳.۲ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است.

کارشناسان معتقدند دلیل بخش عظیمی از کاهش قیمت تولیدکننده ناشی از مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از اصابت تنش‌های ارزی اخیر به نظام تولیدی کشور در چارچوب سیاست ارزی جدید بانک مرکزی است. بانک مرکزی سال گذشته با اجرای سیاست تثبیت ارزی، سعی کرد جلوی نوسانات ارزی را بگیرد و همین مسئله باعث شد تا آرامش گسترده ای در بازار ارز شکل بگیرد.

 

خبرنگار: هادی سلوکی