به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای وزارت نیرو، سهم بخش صنعت کشور از مصرف برق کشور بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸حدود ۳۲ تا ۳۴ درصد بوده که طی سه سال‌ اخیر، این مقدار با افزایش روبرو شده و به ۳۶/۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

برخی از کارشناسان دلیل افزایش مصرف برق در بخش صنعت کشور طی چند سال اخیر را ناشی از افزایش ساخت داخل، فرسودگی و استهلاک خط تولید واحدهای صنعتی، قیمت برق صنعتی و افزایش مصارف غیرصنعتی و غیرقانونی همچون نصب دستگاه‌های استخراج رمزارزها در برخی واحدهای صنعتی می‌دانند.