به گزارش «نود اقتصادی» ابراهیم جمیلی، رئیس سابق شورای بازرگانی ایران و عربستان در گفتگو با «نود اقتصادی»: سازمان توسعه تجارت و وزارت خارجه میز عربستان را احیا کنند تا فعالان اقتصادی به آنجا مراجعه کنند. به غیر از عربستان در حال احیای روابط اقتصادی با بحرین هستیم.