به گزارش «نود اقتصادی» علیرضا محجوب اظهار کرد : اگر می‌خواهیم تورم را مهار کنیم تنها از طریق تعادل در عرضه و تقاضا امکان‌پذیر است. از سوی دیگر مبارزه با سوداگری می‌تواند منشأ تورم را مهار کند ولی به جای اینکه سوداگران را مهار کنند، دستمزد کارگران را مهار می‌کنند! باید بدانیم سرکوب دستمزدها به مرور زمان منجر به نارضایتی می‌شود.

دبیر کل حانه کارگز گفت: ما منتقد نرخ افزایش دستمزدها در امسال هستیم و وکیل ما در حال پیگیری‌های قضایی است. احساس می‌کنیم نمایندگان کارفرما و کارگران را به خاطر تأثیرات تورمی افزایش دستمزدها ترسانده‌اند و به همین دلیل کوتاه آمده‌اند. از سوی دیگر نمایندگان کارگری در این مذاکرات تنها بودند و تمام درها به روی آن‌ها بسته بود و وقتی چنین شرایطی وجود داشته باشد چه می‌توان کرد؟ در سال مهار تورم و رشد تولید انتظار داریم دولت با ابزارهای مختلفی این عنوان را محقق کند ولی فعلاً تلاشی برای مهار تورم دیده نمی‌شود.