به گزارش «نود اقتصادی» بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد شاغلان بخش خدمات کشور برای اولین بار در زمستان ۱۴۰۱ به ۱۲/۶ میلیون نفر رسیده که این تعداد، بالاترین تعداد شاغلان این بخش تاکنون بوده است، به‌طوریکه تا قبل از شیوع کرونا بالاترین تعداد شاغلان این بخش حدود ۱۲/۲ میلیون نفر تا سال ۱۳۹۸ بوده است.