به گزارش «نود اقتصادی» در حالی چهار ماه از انتصاب وزیر جدید راه و شهرسازی می‌گذرد که بانک مسکن هفتمین ماه بدون مدیرعامل را پشت سر گذاشت.

چند ماه مانده به روزهای پایانی صدارت مرحوم رستم قاسمی بر وزارت راه و شهرسازی بود که مدیرعامل پرحاشیه و مورد حمایت جریانات خاص بانک مسکن برکنار شد.

هر چند این برکناری با استقبال نظام بانکی مواجه شد ولیکن گذشت ۷ ماه بدون مدیرعامل برای این بانک تبعات منفی زیادی داشته است.

بانک مسکن مهمترین متولی نظام بانکی در حوزه تسهیلات ساخت مسکن است که از ابتدای دولت سیزدهم با وجود مدیریت باقی‌مانده از قبل و بعد از آن عدم انتصاب مدیرعامل باعث شده این بانک روی ریل سیاست‌های انقلابی د‌ولت خدمتگذار قرار نگرفته است. 

تعلل وزیر راه و شهرسازی برای انتصاب مدیرعامل بانک مسکن در حالی است که باند دولت قبل در حال کارشکنی در نهضت ساخت مسکن است.