دکتر احسان قمری اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی برای «نود اقتصادی» نوشت: بالاخره و بعد از تأخیری چند هفته‌ای، مدیرعامل جدید شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران انتخاب و با ابلاغ وزیر محترم صمت، شروع به کار کرد.

 در سا‌‌ل‌های اخیر و به ویژه از سال ۹۸ تا کنون همه مدیران عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، تجربه و تخصصی در موضوع نمایشگاه‌ها نداشته و در نتیجه، مجموعه فوق الذکر به جایگاهی جهت آزمون و خطای مدیران و در نهایت کسب تجربه‌های مدیریت صنعت نمایشگاهی تبدیل شده بود.

بعد از حسین اسفهبدی که بیشترین دوره مسوولیت را در شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به عهده داشت مدیران منصوب بدون‌ توجه به اساسنامه و شرح وظایف مجموعه فوق الذکر و صرفا بر اساس سلایق و دیدگاه‌های شخصی، نسبت به مدیریت مجموعه اقدام نموده و دوران پر فراز و نشیبی را پیمودند.

فراموش نشود که در برخی از دوره ها شاهد موفقیت‌هایی در عملکرد مجموعه فوق الذکر بوده ایم که بیش از آنکه ناشی از اندیشه‌های مدیران باشد منتج از عملکرد فعالان نمایشگاهی کشور بود که چرخ نمایشگاه‌ها را چرخانده و اجازه ندادند در شرایط سخت تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن یکی از مهمترین و اثر گذارترین ابزارهای تجارت خارجی تعطیل گردد.

شاهد مدعا برگزاری صدها نمایشگاه تخصصی در مراکز نمایشگاهی کشور و همچنین حضور واحد‌های تولیدی صادراتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تخصصی در سایر کشورها بوده که با همت برگزار کنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی این مهم به منصه ظهور رسیده است.

انتظار می‌رود در دوره مدیریت جدید شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تجربه گرانقدر کسب شده توسط مدیرعامل جدید در موضوعات مرتبط با رویدادهای تجاری در طول یکسال گذشته در سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن بازنگری در وظایف و مسوولیت‌های شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، طرحی نو در حکمرانی مجموعه فوق الذکر انداخته شده و رویدادهای تجاری به عنوان یکی از بال‌های توسعه تجارت خارجی، اثرگذاری بیشتری به جای گذارند.

با توجه به نکات گفته شده، پیشنهادات زیر در جهت اعتلای جایگاه شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی بیان می گردد:

۱. بازنگری در وضعیت حکمرانی و نسبت مجموعه مذکور با سایر مجموعه‌های دخیل در تجارت خارجی کشور.

 

۲. توجه به مفاد اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه‌ها و تاکید بر اینکه مجموعه مذکور در عرض سایر مراکز نمایشگاهی قرار دارد.

۳. بازنگری در نسبت شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و سایر مجموعه‌های نمایشگاهی اعم از مجموعه‌های نمایشگاهی واجد یا فاقد فضای نمایشگاهی.