به گزارش «نود اقتصادی»، روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، آقای سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن وتجارت، طی حکمی سید امیر برهانی نائینی را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران منصوب کرد.


متن حکم انتصاب به شرح ذیل می باشد: