به گزارش «نود اقتصادی»، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اظهار داشت: در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت، باید مدیران استان‌ها در مورد پروژه‌ها و املاک دستگاه‌های استان‌ها هم‌رسانی کنند و به عنوان کانون اتصال در کنار استاندار باشند. در خصوص مولدسازی، مدیران در استان‌ها در کنار کار فنی، درباره فضاسازی در سطح استان برای تنویر و اقناع افکار عمومی کار کنند.

وی بیان کرد: باید از معاون نظارتی بانک مرکزی دعوت شود تا در وزارتخانه برای هر استان یک رابط دارایی معرفی شده و در این زمینه گزارش‌گیری کنیم. 

خاندوزی گفت: در خصوص اطلس سرمایه گذاری هم باید یک روز خاتمه بگذاریم که مثلاً تا پایان اردیبهشت همه استان‌ها اطلس خود را اعلام کنند؛ زیرا در این زمینه به یک آمار ملی برای پیوند نهایی نیاز داریم.