به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حاصل آسیب شناسی اجرای مولدسازی در سنوات گذشته است. بر همین اساس مقرر شد اختیارات ویژه به شرط اینکه مولدسازی تحقق یابد، داده شود، چرا که در غیر این صورت، عملاً مولدسازی نیز اتفاق نمی‌افتد. از سوی دیگر به دلیل کاهش جسارت در تصمیم‌گیری مدیران، این موضوع به یک «عدم اقدام» تبدیل شده بود.

وی بیان کرد: این اقدام موجب چابک شدن دولت می‌شود. هجمه رسانه‌ای که علیه مولدسازی ایجاد شده نشان‌دهنده مؤثر بودن این مصوبه در مسیر بهبود اقتصاد کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ضوابط و مقررات دست و پا گیر، مشکلات را دو چندان کرده و عملکرد صفر مولدسازی در گذشته نشان‌دهنده این است که کسی تاکنون در کشور جرأت و جسارت مولدسازی را نداشته است.

پورابراهیمی گفت: درباره این هیأت حتماً در ادوار دوماهه، سه‌ماهه، ۶ ماهه و … گزارش عملکرد را از دولت مطالبه خواهیم کرد. به شفافیت و نظارت‌پذیری مولدسازی هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و هیچ چیز در مسیر مولدسازی، محرمانه نیست.