اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده بیمه آسیا، افزایش سرمایه این شرکت از 2413 میلیارد تومان به 3100 میلیارد تومان از محل سود انباشته و تأیید حسابرس قانونی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شد.

بنا بر این گزارش، مسعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، در ابتدای این مجمع با ارائه گزارشی، روند و مراحل افزایش سرمایه بیمه آسیا را تشریح کرد.

این گزارش می افزاید: طبق اعلام هیات مدیره بیمه آسیا، اهم منافع شرکت ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته شامل افزایش ظرفیت مجاز سهم نگهداری اتکایی و به تبع آن تاثیر مثبت در سودآوری شرکت، تاثیر مثبت در توانگری مالی شرکت وحفظ و ارتقا سهم پرتفوی در بازار و بهبود جایگاه رقابتی می باشد

قابل ذکر است، در سال 1399 نیز شرکت بیمه آسیا در پی تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، سرمایه خود را از ۲۳۰ میلیارد تومان به 2413 میلیارد تومان افزایش داد. بدین ترتیب از سال 1399 تا سال جاری (1401) سرمایه شرکت 1248 درصد افزایش یافته است.

گفتنی است، مجمع عمومی فوق العاده بیمه آسیا در ساعت 14 روز یکشنبه 9 بهمن ماه سال جاری با حضور سهامداران و هم چنین به صورت مجازی از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه آسیا برگزار شد.