پایگاه محترم خبری نود اقتصادی

در پاسخ به فیلم منتشر شده در پایگاه خبری " نود اقتصادی" از علیرضا صالح عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در رابطه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اطلاع می رساند:

صحبت های ایشان در نشست درآمدهای نفتی، دولت و صندوق توسعه ملی در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری و سازمان برنامه، و در یک جلسه آسیب شناسی مطرح شده است و طبق اظهار ایشان ارتباطی به این دوره از فعالیت نمایندگان مجلس ندارد.

 به طور طبیعی نمایندگان همه‌ی ادوار مجلس برای کمک به توسعه شهر و یا استان خود با صندوق توسعه ملی تعامل داشته اند که گاه موضوع استمهال بازپرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان مطرح می‌شود.هرگاه این درخواست ها در چارچوب ضوابط صندوق توسعه ملی امکان پذیر باشد، با آن موافقت شده و گاهی هم بجای استمهال، نحوه‌ی بازپرداخت با اقساط کوچکتر آغاز می شود.

روابط عمومى صندوق توسعه ملى