آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: اخیرا نماینده دولت آمریکا در امور ایران آقای رابرت مالی گفته "به چین فشار می‌آوریم تا خرید نفت از ایران را متوقف کند" باید اذعان کنم اینکار امکان‌پذیر نیست و یک بلوف و ژست سیاسی است، چرا که میزان فروش ایران در اختیار آمریکا نیست.

وی بیان کرد: ایران در یکسال و نیم اخیر به بسیاری از بازارهای نفتی دنیا دسترسی پیدا کرده و به صفر رساندن فروش نفت ایران به چین یا هر مشتری دیگری در قد و قواره هیچ دولتی از جمله آمریکا نیست.

نجفی گفت: برخی مدعی شده اند دلیل افزایش صادرات نفت ایران در ماههای اخیر چراغ سبز بایدن است، اظهارات امروز آقای رابرت مالی نشان میدهد چنین چیزی نبوده و آنها اتفاقا بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش خودشان را بیش از گذشته کرده‌اند که تا میزان فروش نفت ایران صفر شود؛ اما نتوانستند!

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «نود اقتصادی» افزود: دلیل اصلی افزایش فروش نفت در دولت فعلی، تغییر نوع نگاه وزارت نفت و میدان دادن به بخش خصوصی در بخش فروش نفت است. کاری که در گذشته توجه جدی به آن نمی‌شد، آمریکا باید بداند دولت در ایران تغییر کرده و مسیرهای جدیدی برای فروش نفت ایران باز شده است.

وی افزود: رفتارهای آمریکا در ماه‌های گذشته هیچ تغییری در قبال ایران نداشته که بخواهد باعث افزایش فروش نفت شود و اصولا چراغ سبزی که برخی مدعی نشان دادن آن از سوی دولت بایدن به ایران هستند واقعیت ندارد.