به گزارش «نود اقتصادی»، دیروز و در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، موضوع بررسی متمم بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت که هاشم علی‌صوفی، سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیر امور مالی اتاق ایران هم گزارشی از وضعیت بودجه اتاق به نمایدگان ارائه داد.

نکته جالب این گزارش مشخص شدن تکلیف یک سوم از ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد اتاق بود که در ماه‌های گذشته صحبت از گم شدن آن مطرح شده بود. 

طبق گزارش معاون اتاق بازرگانی ۴۳۷ میلیارد تومان از این درآمد که حدود یک سوم آن می‌شود، از محل پیوستن اعضای اتاق بازرگانی اصفهان به سامانه کارت بازرگانی هوشمند بوده است. بنابراین بعد از کتمان و جنجال‌های زیاد مدیران اتاق بازرگانی مشخص شد که ماجرای گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان چندان هم بی پایه نبوده است.

برخی منابع معتقدند که باقی این رقم با محاسبه درآمد برخی از اتاق های شهرستان‌های دیگر قابل محاسبه است و احتمالا راز ۱۵۰۰ میلیارد تومان گم شده از اینجا کشف می‌شود.