به گزارش «نود اقتصادی» طی سال ۱۴۰۰ میانگین درآمد مالیاتی ماهیانه دولت حدود ۲۵/۴ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در ۸ ماهه نخست امسال با رشد ۵۳ درصدی به ۳۸/۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

قابل ذکر است براساس اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، بخش قابل‌توجهی از افزایش درآمد مالیاتی کشور از محل کشف فرارهای مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی رخ داده است.