اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، در پی وقوع تصادف سواری پژو کیا اسپورتیج در استان آذربایجان شرقی، پرونده به منظور پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث و بدنه در شعبه بیمه آسیا تشکیل شد.

براساس این گزارش، پس از تکمیل پرونده، کارشناسان بیمه آسیا در استان آذربایجان شرقی تحقیقات خود را در این خصوص آغاز و با بررسی نحوه بروز حادثه پی به جابه جایی راننده بردند.

این گزارش می افزاید، با تلاش، دقت و پی گیری های مداوم کارشناسان فنی بیمه آسیا در استان آذربایجان شرقی، لایحه، مدارک و مستندات مستدل در این خصوص به مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی ارائه شد و براساس آن جابه جایی راننده و نیت سوء این افراد برای اقدام مجرمانه اثبات شد و از پرداخت بیش از ۴ میلیارد ریال خسارت جعلی جلوگیری به عمل آمد.

بر اساس این گزارش، همچنین در پی واژگونی تراکتور در جاده مهاباد- بوکان استان آذربایجان غربی و حادثه منجر به فوت، پرونده به منظور پرداخت خسارت تشکیل شد، ولی با هوشیاری و پیگیری های مستمر کارشناسان بیمه آسیا در استان آذربایجان غربی و ارائه مدارک و مستندات مستدل به مراجع ذیصلاح، جا به جایی راننده به اثبات رسید و از پرداخت خسارت جعلی به مبلغ ۸ میلیارد ریال جلوگیری شد.