به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای جهانی، ایران با تولید ۶۳ میلیون تُن سیمان در سال ۲۰۲۱، هفتمین تولیدکننده بزرگ جهان بوده است. همچنین ایران در سال ۲۰۲۰ با تولید ۶۹ میلیون تن سیمان، تا رتبه پنجم نیز صعود کرده است.

طی سال گذشته، چین با تولید ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تن سیمان در رتبه اول جهان، هند با ۳۳۰ میلیون تن دوم و ویتنام با ۱۰۰ میلیون تن سوم بوده است. 

اما در بخش صادرات، ایران طی سال گذشته با صادرات ۱۴/۴ میلیون تن در رتبه سوم در بین بزرگترین صادرکنندگان سیمان قرار داشته است.

قابل ذکر است در ۷ماهه نخست امسال حجم صادرات سیمان ایران ۷/۶ میلیون تُن بوده که نسبت به صادرات ۷/۳ میلیون تنی ۷ماهه ۱۴۰۰ رشد ۴ درصدی داشته است.