به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای ارائه شده از سوی دیوان محاسبات، در سال ۱۴۰۰ از ۷ هزار و ۲۹۱ معدنی که برای واگذاری و سپس استخراج شناسایی شده بود، تنها ۳۷۷۴ معدن به مزایده گذاشته شده و واگذاری ۳۵۱۷ معدن تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام نشده است.

آمارها نشان می‌دهد استان یزد با ۱۳۳۵ معدن واگذار نشده، در رتبه اول قرار دارد. خراسان جنوبی با ۹۶۷ معدن در رتبه دوم، همدان با ۲۵۷ و کرمان با ۲۳۷ معدن در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. همچنین استان‌های آذربایجان شرقی و هرمزگان نیز هرکدام با ۱۵۴ معدن واگذار نشده، در رتبه‌های پنجم و ششم جای گرفته‌اند.