به گزارش «نود اقتصادی»، براساس بند «ی» قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود تعرفه آب، برق و گاز مشترکین کم‌مصرف عضو کمیته امداد و بهزیستی را رایگان کند. طبق قانون، دولت باید منابع این طرح را از محل اصلاح تعرفه آب، برق و گاز مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف تامین کند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو ماه بهمن و اسفند سال ۱۴۰۰ که طرح اجرا شده، هزینه رایگان کردن برق کم‌مصرف‌ها نزدیک به ۱۲۸ میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی، هزینه رایگان کردن برق این گروه، ماهیانه نزدیک به ۶۴ میلیارد تومان بوده است.

اما در سمت دیگر نیز، واقعی‌سازی هزینه برق پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها نزدیک به ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای دولت درآمد داشته است. این درآمد نه‌تنها هزینه رایگان کردن برق کم‌مصرف‌ها را پوشش داده، بلکه بخشی از زیان وارد شده به دولت از محل ارزان‌فروشی برق به پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها را نیز پوشش داده است.

در بخش گاز نیز، درحالی هزینه رایگان کردن گاز برای کم‌مصرف‌ها از آذر ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۰ حدود ۱۳۲ میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان (ماهیانه ۳۳ میلیارد تومان) بوده که واقعی‌سازی هزینه گار پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها درآمد ۵۰۷ میلیارد تومانی در ۴ماه برای دولت ایجاد کرده است. بدین ترتیب، اجرای طرح رایگان کردن برق و گاز هیچ هزینه مازادی را به دولت تحمیل نکرده است.