اخبار شرکتها-مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از تأسیس نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور خبر داد. این صندوق ابزار مناسبی را فراهم می کند تا بازنشستگان بتوانند با سرمایه اندک نیز در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند و از منافع آن بهره مند شوند.