به گزارش «نود اقتصادی»، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران اظهار داشت: بنابر آخرین آمار بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸ درصد رشد داشته است.

وی بیان کرد: بنابر قانون، خرید تضمینی تا یک ماه آینده ادامه دارد، اما برآورد می‌شود که حداکثر ۲۰ تا ۳۰ هزار تن دیگر به این رقم اضافه شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به طرح جهش تولید در دیم زارها و سیاست وزارتخانه پیش بینی می شود که سطح زیر کشت به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار برسد. براین اساس سطح زیرکشت گندم آبی ثابت خواهد بود و گندم دیم به ۴.۵ میلیون هکتار می رسد.

هاشمی افزود: با توجه به تولید ۱۱ میلیون تنی گندم و رشد ۵۸ درصدی خرید نسبت به سال قبل، واردات گندم ۲ تا ۳ میلیون تن کمتر از سال گذشته خواهد بود. در سال زراعی جدید با اجرای کشت قراردادی در سطح ۲ میلیون هکتار و افزایش سطح زیرکشت گندم دیم برآورد می شود که گندم نان کشور تامین شود.