به گزارش «نود اقتصادی»، مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران و فعال اقتصادی اظهار داشت: با پیوستن ایران به شانگهای بدون شک ایران به بازارهای مطمئنی دست پیدا خواهد کرد. اگر ایران حضوری فعال در پیمان منطقه‌ای شانگهای داشته باشد، با توجه به مجموع جمعیت کشورهای عضو، می تواند کارهای اقتصادی بزرگی انجام دهد و عملا در برابر تحریم ها و فشارهای غرب مصونیت پیدا کند.

وی بیان کرد: تنها کافی است نگاهی به ظرفیت اقتصادی و بازار این کشورها داشته باشیم تا به تنوع تولید و تنوع نیازهای آنان پی ببریم. این تنوع به خودی خود می‌تواند یادآوری کند که ایران با عضویت در چنین پیمانی به چه ظرفیت بزرگی می تواند دست پیدا کند.