به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با نفت رشد ۳/۸ و بدون نفت رشد ۴/۳ درصدی داشته است.

در بین بخش‌های مختلف، ارزش‌افزوده بخش مسکن و ساختمان در بهار ۱۴۰۱ رشد منفی ۳/۹ درصدی داشته است. البته این دومین بار است که به صورت پیاپی رشد این بخش منفی می‌شود؛ چراکه در زمستان سال ۱۴۰۰ نیز رشد بخش ساختمان منفی ۳/۳ درصد بوده است. 

قابل ذکر است رشد منفی و پیاپی بخش ساختمان در دو فصل اخیر که به ادعای رستم قاسمی طرح نهضت ملی مسکن پیشرفت قابل‌توجهی داشته، نشان می‌دهد به‌رغم تلاش‌ها و دغدغه‌ها دولت سیزدهم و دغدغه‌های شخص رئیس‌جمهور، رستم قاسمی به‌عنوان سکاندار وزارت راه و شهرسازی توان اجرایی لازم برای برآورده کردن اهداف مسکنی دولت را ندارد.