به گزارش «نود اقتصادی» طبق اطلاعات صورت مالی بانک دی، از مانده تسهیلات ۲۱ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومانی این بانک در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۰ درصد از آن مربوط به تسهیلات پرداختی بانک دی به بخش خدمات و بازرگانی بوده و سهم بخش‌های مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن تنها ۲۰ درصد است.

به عبارتی، بانک دی درحالی ۸۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش خدمات و بازرگانی داده که این بخش‌ها در اقتصاد ایران کمتر مولد بوده و احتمال فعالیت‌های سفته‌بازی در آنها زیاد است.