به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات صورت مالی گروه توسعه صنایع و معادن کوثر که بازوی سرمایه‌گذاری معدنی بنیاد شهید (از طریق سازمان اقتصادی کوثر) است، این شرکت ۱۳ واحد آپارتمان با متراژ بالا در پروژه المپیک از شرکت‌ همگروه خود (گروه سرمایه‌گذاری عمران و ساختمان معین کوثر) خریداری کرده است. 

در صورت مالی گروه توسعه صنایع و معادن کوثر تاکید شده این سرمایه‌گذاری در بخش مسکن جهت استفاده بهینه از نقدینگی مازاد شرکت بوده است.

قابل ذکر است به دلیل نبود اهرم‌های تنظیم‌گر همچون مالیات بر ملاکی زمین و مسکن، سرمایه‌گذاری و تقاضاهای سرمایه‌‍ای تعداد زیادی از شرکت‌ها باعث شده قیمت مسکن و زمین همواره رشد نجومی داشته باشد.