به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا، در دومین روز از نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران پلتفرم دیجیتال مدیریت زنجیره تامین آوا با حضور دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و دکتر سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در غرفه گروه فن آوا رونمایی شد.

شایان ذکر است پلتفرم زنجیره تامین فن‌آوا، صنعت به صنعت و محصول به محصول تمام فرآیندهای یک کسب و کار را پیاده سازی می‌کند تا بدینوسیله واسطه‌ها مدیریت شده و یک زنجیره تامین سالم در اختیار صنایع و کسب و کارهای مختلف در کشور قرار گیرد. ایجاد این زنجیره ارزش تامین علاوه بر ارائه خدمات به اصناف مختلف به دولت و بقیه مراجع برای حکمرانی داده بر پایه تحلیل داده، تحلیل رفتار ذینفعان، هوش تجاری و تصمیم‌سازی هوشمند کمک موثری می‌کند.

از ویژگی‌های کلیدی این پلتفرم می‌توان به ارائه راهکار یکچارچه برای دسترسی به فرآیند مطلوب گردش داده، اعمال سیاست‌ها و راهکارهای مدیریتی یکپارچه در طول زنجیره، سنجش کیفیت کالا، ارائه راهکار و برنامه در جهت مدیریت اصلاح الگو در هر یک از حلقه‌های زنجیره و کل زنجیره تامین، همکاری با نوآفرینان، دانش آفرینان در کسب و کارها و بهره گیری از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات، IOT(اینترنت اشیاء) و راهکارهای توسعه‌ای هوشمند نام برد.