در همین رابطه ببینید:

چرا اعضای صنف طلافروشان باید سالانه و به طور میانگین ۶ میلیون تومان مالیات بدهند؟
درصد معوقات مالیاتی به دلیل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است