به گزارش «نود اقتصادی» طبق اطلاعیه باشگاه  فرهنگی ورزشی پرسپولیس در سامانه کدال، مبلغ کل قرارداد ۲۵ بازیکن داخلی و خارجی برای یک فصل بازی در این تیم حدود ۲۳۳ میلیارد و ۷۸ میلیون تومان خواهد بود.

این بدین معنی است که هر بازیکن پرسپولیس برای فصل جاری به‌طورمیانگین ۹ میلیارد و ۳۲۳ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.

این دریافتی شامل حقوق و دستمزد و پاداش عملکرد است. همچنین مجموع دریافتی ۱۷ نفر کادر فنی تیم نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان است که به ازای هر نفر به طور میانگین ۲/۶ میلیارد تومان می‌رسد.

اما نکته جالب توجه اینکه رقم ۹/۳ میلیارد تومانی بازیکنان لیگ برتری درحالی است که کل رقم قرارداد باشگاه با ۱۵۰ نفر بازیکن تیم‌های پایه پرسپولیس حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. یعنی هر بازیکن تیم پایه در فصل جاری درمجموع ۲۸ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.  به عبارتی کل بودجه تیم‌های پایه برای ۱۵۰ نفر حتی نصف قرارداد یک بازیکن لیگ برتری هم نیست.

قابل ذکر است باشگاه پرسپولیس برای افشای قرارداد بازیکنان چند صفحه قرارداد خالی و نمونه در کدال بارگذاری کرده است.