به گزارش «نود اقتصادی» مقایسه داده‌های پلیس از تعداد وسایل نقلیه در کشور با داده‌های بیمه مرکزی ایران نشان می‌دهد تعداد ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه وسلیه نقلیه در کشور فاقد بیمه است.

طبق این آمارها، در سال ۱۴۰۰ تعداد وسایل نقلیه کشور به ۳۶ میلیون و ۳۲۴ هزار دستگاه رسیده که شامل خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت است.

از این تعداد در سال گذشته ۲۴ میلیون و ۵۲۳ هزار دستگاه دارای بیمه و ۱۱/۸ میلیون دستگاه فاقد بیمه بوده است. 

به عبارتی، در حال حاضر ۳۲ درصد از وسایل نقلیه درحال تردد کشور فاقد بیمه هستند. آمارها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد از وسایل نقلیه فاقد بیمه، مربوط به موتورسکلیت‌ها و ۱۰ درصد مابقی مربوط به خودرو است.