به گزارش «نود اقتصادی»، دامداران در حضور معاون و مسوولین وزارت جهاد اظهار داشتند: دولت آهن و پتروشیمی را که خودش تولید می‌کند با قیمت جهانی به مردم می‌دهد ولی نمی‌گذارد من که تولیدکننده هستم گوشت و لبنیات را با قیمت جهانی به مردم بفروشم.

 ‏از اسفند سال قبل به شرکت پشتیبانی دام فروختیم ولی هنوز جو و نهاده دامی تحویل نگرفتیم.

 ‏صادرات دام را به شرکتی از زیرمجموعه‌های تعاون روستایی سپرده‌اند که همه می‌دانند سرتاسر تخلف است.

حسین دماوندی نژاد، معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی افزود: این چه حرف‌هایی است که می‌زنید؟ احترام موی سفید مرا نگه دارید. دولت قیمت مصوب شیر را ۷۰۰ تومان کاهش داد و این دست ما نبود.