به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا مهاجر، معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در زمینه قیمت محصولات کشاورزی به ویژه محصول استراتژیک از جمله گندم، قدم‌های خوبی برداشته شده است. برای تشویق کشاورزان قیمت پایه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هزار تومان هم به عنوان جایزه، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، مقرر شد که دولت از کشاورزان بخرد.

وی بیان کرد: برنامه ریزی ما در سه سال آینده دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید این محصول استراتژیک است یعنی خودکفایی دائمی شده و هیچ وقت به صورت سینوسی بالا پایین نشود. قیمت کود نیز کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: خوشبختانه دولت موافقت کرد که قیمت کود را هم ۴۶ درصد کاهش بدهد و این باعث شد که میزان مصرف کود پایه افزایشی باشد که اگر این روند ادامه پیدا کند و بتوانیم کود را به اراضی کشاورزان برسانیم قطعاً ما می‌توانیم در دو سه سال آینده به خودکفایی برسیم و به دنبال این هستیم راهی را پیدا کنیم.