اخبار شرکتها-گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران«سمگا» یک شرکت سرمایه گذاری است که به واسطه شرکت های تابعه خود در زمینه سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و خارجی، لیزینگ گردشگری و مشارکت در احداث و راه اندازی انواع خدمات رفاهی و گردشگری شهری، بین راهی،هتل ،دهکده های زیارتی و گردشگری و سایر موضوعات مرتبط با خدمات گردشگری فعالیت می کند. 

«سمگا» علی رغم وجود مشکلات فراوان ناشی از کرونا و شرایط رکودی در بازارهای سرمایه، توانست در سال 1400 عملکرد خوبی را از خود به جای گذارد و سود خالص خود را به میزان 161 درصد افزایش دهد.