به گزارش «نود اقتصادی»، علیقلی ایمانی، نایب‌رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران اظهار داشت: در این روزهای گرم کشاورزان در شرایط دمایی ۴۵ درجه سانتی گراد در حال برداشت محصولات کشاورزی هستند حال با وجود همه این سختی ها، اتخاذ تصمیمات خلق الساعه اقتصاد کشاورز و کشور را زیر سوال می برد. 

وی بیان کرد: بنده به همراه خانواده ام نیز در بخش خانگی نیاز به تأمین برق دارم اما با این وجود اعتقاد دارم قطعی دو ساعته برق در بخش خانگی بهتر از قطعی پنج ساعته برق در بخش کشاورزی است، چاه کشاورزی با زمین یک کیلومتر فاصله دارد و تا زمانی که آب مجدد به زمین کشاورزی برسد دو ساعت زمان نیاز است لذا وقتی برق چاه های کشاورزی در پنج ساعت قطع می شود دو ساعت نیز به این زمان اضافه شده و ساعت قطعی به هفت ساعت می رسد.

ایمانی افزود: مسئولان قبل از اتخاذ چنین تصمیمی باید حداقل ۱۰ الی ۲۰ روز به کشاورز فرصت دهند تا برای کشت دوم اقدام کند، سپس اگر برای آبیاری های دوره ای نسبت به قطعی پنج ساعته برق چاه های کشاورزی اقدام کنند برای کشاورزان قابل تحمل است.